جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
شرح وظایف

نوربخش محمدی

سرپرست مدیریت  مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

 

شرح وظایف مدیریت مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري استان

1- مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهاي پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونت ها و مدیریت هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان.

2 -انجام مطالعات و پژوهشهاي ارجاعی از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر دستگاه های اجرایی ملی و استانی ترجیحا برون سپاری به مراکز واجد صلاحیت

3 - راهبري و انجام مطالعات و امور پژوهش، فناوري و آینده نگري در سطح دستگاه هاي اجرایی مستقر در استان با تاکید بر بهره برداري حداکثري از منابع موجود (ها و پژوهشگاهها و... ) براي حل مسائل استان در چارچوب سیاست هاي ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و استان.

4 - همکاري با مرکز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آینده نگري در سطح ملی.

5 - همکاري و مشارکت آموزشی و پژوهشی با معاونتها و مدیریتهاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان شامل معاونت هاي هماهنگی برنامه و بودجه، توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیریت فنی واجرائی، انجمن هاي تخصصی و صاحب نظران استان و شوراي نظارت استان در امور تدوین برنامه هاي بلند مدت توسعه و میان مدت و کوتاه مدت و مطالعات آمایش سرزمین استان و برنامه هاي تحول اداري و مدیریت منابع انسانی و امور فنی و اجرائی و .....

6- تلاش در جهت جلب همکاري صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور.

7 - ارائه نتایج پژوهش انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها و کشور و سایر مؤسسات یا سازمان هاي متقاضی به منظور استفاده از نتایج پژوهش ها.

8- مطالعه و بررسی نیازهاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان و مدیران دستگاه هاي دولتی و عمومی مستقر در استان (مطابق نیازهاي استان) و پیشنهاد جهت تصویب و اجراي آنها پس از ابلاغ توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان.

9 - برنامه ریزي و اجراي توانمند سازي منابع انسانی دستگاه هاي دولتی و عمومی مشمول بند 5 قانون مدیریت خدمات کشوري از طریق آموزش ضمن خدمت کارمندان دستگاه هاي اجرائی مستقر در استان و ارزشیابی دورهها و اجراي سیاستها و خط مشی هاي آموزش کارمندان آنها بر اساس سیاستهاي اعلام شده از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و استان و مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري کشور.

10- برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي سالانه آموزش هاي کوتاه مدت در زمینه سامانه آموزش مدیران دستگاههاي اجرایی مستقر در استان .

11 - برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي سالانه آموزش هاي کوتاه مدت در زمینه آموزش شغلی و فرهنگی اجتماعی.

12 - برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي سالانه آموزشهاي کوتاه مدت در زمینه آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان جدیدالاستخدام.

13 - بررسی، تائید و نظارت بر مراکز و موسسات خصوصی متقاضی برگزاري آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان دولت در استان در چارچوب سیاست هاي ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (اعتبار سنجی).

14 - همکاري در ارزیابی، اثر بخشی دوره هاي آموزشی با دستگاه هاي اجرایی استان.

15 - ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگري محتوا و سر فصل دوره هاي آموزشی مصوب به مبادي ذیربط و پیشنهاد دوره هاي جدید مورد نیاز استان.

16 - همکاري با موسسات غیر دولتی داراي مجوز در زمینه صدور گواهینامه دوره هاي آموزشی برون سپاري شده و امکان تعامل و استفاده از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري این موسسات در برگزاري دورههاي ضمن خدمت کارمندان دستگاههاي اجرائی بر اساس تفاهمات فیمابین.

17  - انجام نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان و اعلام نتیجه به مبادي ذیربط.

18 - اقدام براي جذب استادان توانمند براي تدریس در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و ایجاد بانک اطلاعات اساتید در سطح استان.

19- ارائه پیشنهاد و انجام همکاري در اجراي میزگردها ، سمینارها و گردهمائی هاي خاص استان در سطح ملی با مراجع ذیربط و اجراي میزگردها ، سمینارها و گردهمائی هاي علمی و پژوهشی استان با ابلاغ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان.

20 - تهیه و ارائه گزارش هاي مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در خصوص آموزش و توانمند سازي منابع انسانی و پژوهش هاي کاربردي

21 - نظارت بر حسن اجراي کلیه برنامه ها و فعالیت هاي آموزشی (ضمن خدمت کارمندان دولت) و پژوهشی که در سطح استان در حال اجرا می باشد.

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2311
 بازدید امروز : 650
 کل بازدید : 2263371
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/1094

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبیل بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.