رسالت کارگروه تسهیل، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است اشتغال پایدار نتیجه سرمایه گذاری اصولی است   دهکده توریستی سولان سرعین پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف می شود تصمیم‌سازی برای تقویت کشاورزی استان، زمینه‌ساز ثروت‌افزایی است تخصیص 100 میلیارد تومان اعتبار سفر تا پایان آذر
استاندار اردبیل:
رسالت کارگروه تسهیل، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است
استاندار اردبیل:
اشتغال پایدار نتیجه سرمایه گذاری اصولی است
دهکده توریستی سولان سرعین پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف می شود
استاندار اردبیل:
تصمیم‌سازی برای تقویت کشاورزی استان، زمینه‌ساز ثروت‌افزایی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل خبر داد:
تخصیص 100 میلیارد تومان اعتبار سفر تا پایان آذر